Miljö

Miljöskydd och hållbarhet är i dagens samhälle av yttersta vikt. För att minimera miljöpåverkan måste vi övervaka och minska emissioner. Gasdetektering och luftövervakning är avgörande för att säkerställa god luftkvalitet. Dessa teknologier har många applikationer, även i marina miljöer och tunnlar. Mobila och portabla instrument spelar en nyckelroll i att göra dessa övervakningsåtgärder tillgängliga och effektiva.

Miljö