Luftövervakning

Mätning av luftkvalitet är avgörande för att övervaka och förbättra vår miljö. Det utförs med hjälp av avancerade sensorer och mätinstrument för att övervaka luftföroreningar som partiklar, kväveoxider och ozon. Dessa mätningar ger viktig information för att skydda folkhälsan och ta åtgärder mot föroreningarna.

Mätning av luftkvalitet är en avgörande process för att övervaka och förbättra vår omgivande miljö. Med användning av avancerad sensorik och mätutrustning spåras luftföroreningar som partiklar, kväveoxider och ozon. Fördelarna med denna process är flera:

  • Tidig varning om farliga nivåer av föroreningar.
  • Underlag för miljöpolitik och reglering.
  • Främjande av hållbar utveckling och ren energi.
  • Minskad hälsorisk och sjukdomsprevention.
  • Ökat medvetande om luftkvalitet och miljöansvar.