Axeluppriktning och Alignment Knowledge

Vill du lära dig mer om axeluppriktning?

Om du vill lära dig mer om axeluppriktning eller förbättra dina kunskaper om detta område, besök vår hemsida Alignment Knowledge för mer information!

Axeluppriktning är åtgärden för att mäta den relativa positionen mellan två roterande maskiner, kopplade till varandra och arbetet med att justera dem så att dess rotationsaxlar sammanfaller till en och samma linje under normala driftsförhållanden.

I industri efter industri kräver kritiska maskiner i produktionsprocessen exakt uppriktning för att tillverkningen sker enligt specifikationerna. Om maskinerna är felriktade, kan värdefull produktionstid gå förlorad.

Nästan 50% av alla haverier i roterande maskiner uppstår på grund av fel uppriktade maskiner. Under dessa förhållanden går 100% av produktionen förlorad. Så en investering i axeluppriktning- oavsett om det är i bättre verktyg, förbättrade rutiner eller utökad kunskap – kan alltid motiveras med ökad driftstid och kortare återbetalningstid.