Halva eller hela lagergångar – inga problem för våra instrument

Lagergångsmätning

Rakhetsmätning med klockmetoden

Vid mätning av rakhet med klockmetoden justerar du laserstrålen grovt mot centrumlinjen. Centrumpositionen för varje lagergång kan mätas genom att mottagaren registrerar mätvärden på två punkter med 180° avstånd.

Två punkter kan användas som referens. Programmet låter dig mäta upp till 99 punkter.

 

Typiska användningsområden är mätningar av fullständiga lagergångar, exempelvis i lagertappar för kompressorer och i dieselmotorer.

1. Konfiguration

 • Snabb och enkel att konfigurera
 • Fördefinierad konfiguration

2. Mätning

 • Tydlig översikt över mätningen
 • Omedelbar visning av mätobjektets position
 • Färgkodade mätpunkter
 • Mätpunkterna kan registreras i valfri ordning

3. Justering

 • Realtidsvärden under justeringsfasen
 • Vinkelguiden visar möjliga mätpositioner vid registrering
 • Gröna pilar visar i vilken riktning du ska justera mot nollvärde
 • Färgkodade mätvärden

Rakhetsmätning med bågvinkelmetoden

Vid mätning av rakhet med bågvinkelmetoden grovställer du laserstrålen parallellt med en mittlinje.Två punkter används som referens. Programmet låter dig mäta upp till 99 punkter.

 

Sensorn placeras i tre till nio positioner i varje mätpunkt för att hitta mitten på mätobjektet. Vid bågvinkelmätning är detektorn i läget för enkelaxel. Typiska användningsområden är mätningar av lagerhalvor, exempelvis för kompressorer och turbiner med delade lagerhus.

1. Konfiguration

 • Snabb och enkel att konfigurera
 • Fördefinierad konfiguration

2. Mätning

 • Tydlig översikt över mätningen
 • Omedelbar visning av mätobjektets position
 • Färgkodade mätpunkter
 • Mätpunkterna kan registreras i valfri ordning

3. Justering

 • Realtidsvärden under justeringsfasen
 • Vinkelguiden visar det godkända (gröna) registreringsområdet för mätpunkter
 • Gröna pilar visar i vilken riktning du ska justera mot nollvärde
 • Färgkodade mätvärden

För mer information:
NXA Geometry

Produktformulär

Kontakta oss för att få mer information kring denna produkt!

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.