Bäst på plan: NXA Geometry

Rektangulär planhetsmätning

Mätmetoden använder ett laserplan som referens. Avvikelsen mellan laserplanet och mätobjektet mäts på ett eller flera ställen med hjälp av en mottagare. Programmet låter dig mäta upp till 150 punkter (10 x 15).

Typiska användningsområden är mätning av exempelvis maskinbäddar och maskinfundament. I det senare fallet är det till särskilt stor nytta att kombinera planhetsmätning med axeluppriktning när roterande utrustning ska installeras. Först kontrollerar du fundamentets yta för att upptäcka eventuella ojämnheter, det vill säga en förberedande kontroll inför uppriktningen. Eventuella ojämnheter åtgärdas. Installera maskinen och kontrollera om uppriktningen är korrekt med ett laserbaserat axeluppriktningsverktyg, exempelvis NXA Ultimate.

Rektangulär planhetsmätning

1. Konfiguration

  • Snabb och enkel att konfigurera
  • Fördefinierad konfiguration

2. Mätning

  • Tydlig översikt över mätningen
  • Omedelbar visning av mätobjektets position
  • Färgkodade mätpunkter
  • Mätpunkterna kan registreras i valfri ordning

3. Justering

  • Realtidsvärden under justeringsfasen
  • Vinkelguiden visar det godkända (gröna) registreringsområdet för mätpunkter
  • Gröna pilar visar i vilken riktning du ska justera mot nollvärde
  • Färgkodade mätvärden

För mer information:
NXA Geometry

Produktformulär

Kontakta oss för att få mer information kring denna produkt!

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.