HTO-1000 Thermal Oxidiser

Acoem HTO-1000 är en termisk oxidator designad för användning med kvävgasanalysatorer för att mäta ammoniak (NH3) eller svaveldioxidanalysatorer för att mäta vätesulfid (H2S) eller totalt reducerad svavel (TRS). Dessutom kan Acoem HTO-1000 användas för att avlägsna kolväten från luften och skapa kolvätefri nolluft.

FUNKTIONER & SPECIFIKATIONER

  • Anpassad konfiguration för olika gasapplikationer genom användning av olika katalysatorer och driftstemperaturer
  • Tillgänglig konverterare med SOx-skurbare för användning vid vätesulfidapplikationer
  • Oxidatorn används för att effektivt oxidera gasformiga föreningar i en syreinnehållande atmosfär.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Produktformulär

Kontakta oss för att få mer information kring denna produkt!

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.