8 juli 2014

Elos Fixturlaser förvärvas av det franska företaget ACOEM

Elos Fixturlaser, ett dotterbolag till Elos AB, har förvärvats av det franska företaget ACOEM. Förvärvet stärker ACOEMs strategiska position inom området för tillståndsbaserat underhåll. Fixturlasers innovativa, laserbaserade axeluppriktningsverktyg kompletterar det franska företagets lösningar för tillståndsövervakning under varumärket ONEPROD och gör ACOEM till marknadsledare inom intelligent industriunderhåll.

”Det har varit viktigt för oss att hitta en ägare som stärker Elos Fixturlasers verksamhet. Kombinationen ACOEM och Elos Fixturlaser bildar en konkurrenskraftig struktur med kompletterande produkter som möjliggör en effektivare distribution. Detta ger fördelar för Fixturlasers kunder och anställda”, säger Hans Svensson, CEO Elos Fixturlaser.

ACOEM med huvudkontor i Lyon, Frankrike, utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som omfattar intelligent övervakning, diagnostik och lösningar som baseras på företagets unika kompetens inom vibration och akustik. Företaget ingår i EVOLEM-koncernen, ett familjeägt investmentbolag.

Press release Elos Fixturlaser förvärvas av det franska företaget ACOEM

För ytterligare information, kontakta:
Hans Svensson, CEO, tel: +46 31 706 28 00, e-post: hans.svensson@fixturlaser.se

För redaktionella frågor, kontakta:
Anchi Jonasson, Marknadskommunikation, tel: +46 31 706 28 67, e-post: anchi.jonasson@fixturlaser.se