Våra ägare

ACOEM AB (tidigare Elos Fixturlaser AB) är ett helägt dotterbolag till Acoem Group SA sedan 2014. Acoem Group SA är ett franskt företag med huvudkontor i Lyon, Frankrike. Bland företagets produkter och lösningar för tillståndsbaserat underhåll finns varumärken såsom OneProd, 01dB och MetraVib.

Fixturlaser grundades 1984. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför laserbaserade axeluppriktningsverktyg för roterande maskiner. Våra instrument används av underhållsavdelningar i bland andra process-, pappers- och massaindustrin, kraftgenerering, samt inom rederinäringen.