Rena rakan med NXA Geometry!

Rakhetsmätning

Rakheten mäts i två axlar med laserstrålen som referens. Avvikelsen mellan laserstrålen och mätobjektet mäts på två eller flera ställen med hjälp av en mottagare.

Programmet låter dig mäta upp till 99 punkter.

Typiska användningsområden är rakhetsmätning av maskiners löpskenor, bäddar och gejdrar, samt styrskenor.

Standardmätning för rakhet

1. Konfiguration

  • Snabb och enkel att konfigurera
  • Fördefinierade konfigurationer

2. Mätning

  • Tydlig översikt över hela mätningen
  • Omedelbar visning av mätobjektets position
  • Färgkodade mätpunkter
  • Mätpunkterna kan registreras i valfri ordning

3. Justering

  • Realtidsvärden under justeringsfasen
  • Vinkelguiden visar möjliga mätpositioner vid registrering
  • Gröna pilar visar i vilken riktning du ska justera mot nollvärde
  • Färgkodade mätvärden

För mer information:
NXA Geometry

Produktformulär

Kontakta oss för att få mer information kring denna produkt!

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.