Fortsättningskurs i axeluppriktning

Syfte och mål

Deltagarna skall efter genomförd utbildning praktiskt kunna genomföra axeluppriktning av i stort sett alla typer av roterande maskiner. Man skall även kunna utföra kompletterande mätningar för att säkerställa rätt förutsättningar för uppriktning av avancerade maskiner med hög precision. Uppriktning av remdrifter ingår också som en del i programmet.

Inriktning

Kursen tar upp uppriktning av alla förekommande typer av roterande maskiner. Kursen är främst avsedd för drifts-, underhålls- och verkstadspersonal, men är även lämplig för mättekniker eller personal inom kvalitetsavdelningar. Kursen förutsätter för kunskaper motsvarande grundkursen i axeluppriktning. Utbildningen fungerar utmärkt, oavsett vilka metoder eller typer av instrument som an vänds för axeluppriktning.

Innehåll

• Förberedande åtgärder innan uppriktning.

• Horisontell axeluppriktning – metoder och tillvägagångssätt.

• Vertikal axeluppriktning – metoder och tillvägagångssätt.

• Uppriktning av kardanaxlar.

• Uppriktning av maskintåg.

• Rakhetsmätningar relaterade till axeluppriktning.

• Planhetsmätningar av fundament.

• Överföring och databashantering av sparade mätningar till PC-miljö.

• Applikationsbeskrivningar och praktiska tips.

Omfattning

2 dagar

Kurstillfällen

Anordnas på förfrågan.